Město Modřice vydává tento Návštěvní řád zahrádky, která je součástí venkovního areálu Městské haly Modřice. Součástí zahrádky jsou stoly a lavice, betonová plocha, betonové podium a zeleň.

Zahrádka je určena k rekreaci a občerstvení široké veřejnosti za předpokladu dodržování tohoto návštěvního řádu.

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let, nad dětmi do 3 let musí být v areálu zajištěn trvalý dozor!

Každý návštěvník zahrádky je povinen dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky. Po své návštěvě je povinen odložit případný odpad do sběrných nádob.

V prostoru zahrádky je zakázáno:

  • konzumovat alkohol a omamné látky, to neplatí pro alkohol zakoupený v restauraci

  • vnášet skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat

  • poškozovat zařízení areálu a zeleň

  • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

  • jezdit na kole a podobných dopravních prostředcích a používat motorová vozidla

  • stanování a rozdělávání ohně

  • používání zeleně jako „wc“

Provozovatel – město Modřice:

  • neodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí

  • neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení

  • zodpovídá za údržbu areálu, odstraňování závad, péči o zeleň

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení, oznamte to prosím neprodleně recepci Městské haly nebo Městské policii Modřice. V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.

 

Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí.

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a spolu s námi vytváříte příjemné prostředí pro rekreaci!

 

Důležitá telefonní čísla:
Recepce městské haly: 608 577 099
Hasiči: 150
Záchranná služba první pomoci: 155
Policie ČR: 158
Městská policie Modřice: 156 nebo 602 555 193