Provozní řád kluziště Městské haly Modřice

Kluziště s ledovou plochou, které je součástí areálu Městské haly Modřice, je určeno výhradně pro provozování rekreačních sportovních aktivit v zimním období.

Jakékoliv jiné než sportovní aktivity jsou zde zakázány!

Provozní doba kluziště bude zveřejňována na internetových stránkách Městské haly Modřice www.mestskahala-modrice.cz v závislosti na počasí a dalších okolnostech.

Při pobytu na kluzišti i v okolním areálu jsou návštěvníci povinni se řídit tímto Provozním řádem a také pokyny a nařízeními pracovníků obsluhy kluziště.

Podmínky užívání kluziště:

 • vstup dětem do 6 let je umožněn pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 • na ledovou plochu je zakázáno vnášet jídla a nápoje
 • na kluzišti i v okolním areálu Městské haly je zakázána konzumace alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek
 • návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozili a neomezili ostatní návštěvníky
 • je zakázáno přinášet skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
 • je zakázáno narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
 • návštěvníci jsou povinni chovat se v souladu s účelem, pro který bylo kluziště zřízeno
 • v době kdy je provozní doba určena pro veřejné bruslení se zakazuje do prostoru kluziště vnášet hokejky, puk a další pomůcky určení ke hraní hokeje nebo jiných sportů
 • návštěvníci nesou odpovědnost za případné jimi způsobené škody
 • pobyt návštěvníků na kluzišti a v okolním areálu je na vlastní nebezpečí
 • případné odpadky jsou návštěvníci povinni odkládat do k tomu určených nádob
 • je zakázáno vstupovat na ledovou plochu se psy nebo jinými zvířaty

Podmínky pro vstup doprovodu dětí bez bruslí:

 • doprovod bez bruslí je možný pouze pro dítě do 10 let
 • doprovázet dítě na led může pouze 1 osoba
 • doprovod bez bruslí musí mít pro vstup na ledovou plochu na přezutí čisté boty
 • vstup za takový doprovod je zpoplatněn částkou dle Ceníku

 

Provozovatel – město Modřice:

 • neodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí
 • neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení
 • zodpovídá za údržbu areálu a odstraňování závad

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení, oznamte to prosím neprodleně pracovníkovi zajišťujícímu obsluhu kluziště případně recepci Městské haly osobně nebo na telefonicky na tel. čísle 608 577 099 nebo Městské policii Modřice na tel. 156 nebo 602 555 193.

Kluziště je součástí areálu Městské haly Modřice a je majetkem města Modřice, nám. Svobody 93, Modřice.

V případě poškození kluziště nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.

Děkujeme Vám, že dodržujete tento Provozní řád.

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči: 150

Záchranná služba první pomoci: 155

Policie ČR: 158 

Městská policie Modřice: 156, 602 555 193

Recepce městské haly 608 577 099

Modřice, 18.1.2023                                        Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA starosta města