Veřejné kluziště s chladícím zařízením na výrobu ledu o rozměrech 24 x 14 m.

Individuální vstupné 50 Kč dospělí a 30 Kč děti do 15 let.

Částka vstupného platí pouze v rámci jednoho časového intervalu vymezeného pro veřejné bruslení bez ohledu na dobu strávenou na kluzišti. Tzn. v případě kratší doby využití časového intervalu pro veřejné bruslení se vstupné nekrátí ani nevrací. V rámci jednoho zaplaceného vstupného je možno v daném časovém intervalu pro veřejné bruslení na kluziště vstoupit opakovaně.

Individuální či skupinové pronájmy 500 Kč za 1 h nebo 900 Kč za 2 hodiny, resp. 400 Kč za 1 h a 600 Kč za 2 h v případě rezervace učiněné spolky podporovanými městem Modřice.

Provozní doba kluziště:

Pondělí až pátek:

14,00 – 16,00 h bruslení pro veřejnost

17,00 – 19,00 h bruslení pro veřejnost

20,00 – 22,00 h individuální či skupinové pronájmy pro bruslení nebo hokej *)

Sobota a neděle:

10,00 – 12,00 h bruslení pro veřejnost

13,00 – 15,00 h bruslení pro veřejnost

16,00 – 18,00 h bruslení pro veřejnost

19,00 – 21,00 h individuální či skupinové pronájmy pro bruslení nebo hokej *)

V případě nepříznivého počasí či jiných provozních důvodů může být provozní doba upravena! Informace o změnách provozní doby bude zveřejněna vždy na tomto webu.

*) Podmínky pro sjednání individuálního či skupinového pronájmu: žádost o rezervaci je možno učinit telefonicky (tel. 608 577 099) či osobně na recepci Městské haly Modřice. Rezervace musí být učiněna s předstihem nejpozději do 12,00 h předchozího pracovního dnetzn. např. na čtvrtek do středy 12,00 hodin a např. na neděli do pátku 12,00 hodin.

Vstup na ledovou plochu je povolen pouze s bruslemi. Je zakázáno na ledovou plochu vstupovat v botách – tato podmínky platí i pro doprovod dětí!!!

Návštěvníci jsou povinni řídit se Provozním řádem kluziště.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ PROTIEPIDEMICKÉ PODMÍNKY PRO VSTUP DO PROSTOR KLUZIŠTĚ:

 • tyto podmínky platí pro vstup jakékoliv osoby (bruslící či nebruslícího doprovodu na kluzistě, ale i do prostoru laviček na převlékání)
 • zákaz vstupu osob s příznaky onemocnění COVID-19
 • děti do 12 let nemusí prokazovat splnění protiepidemických podmínek. Svůj věk však musí prokázat kartičkou zdravotní pojišťovny či jiným dokladem
 • všechny osoby nad 12 let musí pro vstup splňovat jednu z níže uvedených podmínek:
  • ukončení očkování proti nemoci COVID-19
  • v případě neukončeného očkování v rámci dvou dávkového očkovacího schématu nebo v případě, že od jediné očkovací dávky v rámci jedno dávkového očkovacího schématu neuplynulo 14 dnů může osoba prokázat splnění podmínek negativním PCR testem ne starším než 72 hodin od data vyhodnocení testu
  • osoba prodělala laboratorně potvrzení onemocnění COVID-19, uplynula u ní nařízená doba izolace a od prvního pozitivního testu na COVID-19 neuplynulo více než 180 dnů
 • výjimku mají mladiství od 12 do 18 let dnů, kteří mohou prokázat splnění podmínek negativním PCR testem ne starším než 72 hodin od data vyhodnocení testu
 • vstupující osoba je povinna obsluze kluziště splnění podmínek řádným způsobem prokázat. Jedná se např. o certifikát o očkování v papírové či elektronické podobě, lékařským potvrzením o prodělané nemoci COVID-19, ukončení izolace a následném negativním testu, originálem kartičky zdravotní pojišťovny, lékařským potvrzením o kontraindikaci očkování a potvrzením o platném negativním PCR testu. V PŘÍPADĚ, ŽE VSTUPUJÍCÍ OSOBA NEPROKÁŽE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VSTUP NEBUDE DO PROSTORU KLUZIŠTĚ VPUŠTĚNA!!!