aktuální ceník ke stažení: zde

Interní směrnice č. 1/2023

Rada města Modřice schválila dne 17.1.2023
Účinnost od 18.1.2023

Článek I - úvodní ustanovení

  1. Interní směrnice č. 1/2023 stanovuje výši úhrad za pronájem v ní uvedených sportovních prostor v majetku města Modřice.
  2. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
  3. Modřickými subjekty se pro účely této směrnice rozumí příspěvkové organizace města, organizační složky města, spolky nebo jim podobné subjekty mající sídlo v Modřicích a organizace finančně podporované městem formou dotace z rozpočtu schváleného na daný rok, které byly zařazeny do kategorie modřických subjektů na základě rozhodnutí Rady města Modřice.

Článek II – pronájmy ve sportovní hale

1. Hřiště v nové hale – 1/3 plochy

  komerční pronájem modřické subjekty
  600 Kč/1h 450 Kč/1h
V případě konání mistrovského utkání klubů MFK Modřice a MNK Modřice v trvání do 4 hodin je jednorázová cena 1.500 Kč/utkání

2. Celá velká herní plocha pro sportovní aktivity (v době od 7,00 do 22,00 h)   

  komerční pronájem modřické subjekty
  1.500 Kč/1h 1.150 Kč/1h
V případě konání mistrovského utkání klubů MFK Modřice a MNK Modřice v trvání do 4 hodin je jednorázová cena 4.000 Kč/utkání

3. Celá velká herní plocha včetně Síně slávy pro sportovní aktivity (v době od 7,00 do 22,00 h)

  komerční pronájem modřické subjekty
  18.000 Kč celodenní 15.000 Kč celodenní

4. Celá velká herní plocha pro kulturní akce (v době od 7,00 do 3,00 h následujícího dne - max v rozsahu do 10 hodin)

  komerční pronájem modřické subjekty
  13.000 Kč celodenní*) 7.500 Kč celodenní **)

*) v ceně pronájmu je plocha v hale, dále wc a šatna u recepce, jedna šatna a wc v hale

**)  ceně pronájmu je plocha v hale včetně jejího překrytí ochrannou vrstvou a položení tanečního parketu v případě požadavku, dále wc a šatna u recepce, jedna šatna a wc v hale a k tomu i požadovaný počet stolů, židlí a podium pro účinkující.

5. Pronájem vybavení plochy

  komerční pronájem modřické subjekty
překrytí a sejmutí povrchu haly ochrannou vrstvou 20.000 Kč v ceně pronájmu plochy
taneční parket 5.000 Kč v ceně pronájmu plochy
podium 6.000 Kč v ceně pronájmu plochy
1 stůl 40 Kč v ceně pronájmu plochy
1 židle 10 Kč v ceně pronájmu plochy

6. Zrcadlový sál

  komerční pronájem modřické subjekty
  300 Kč/1h 200 Kč/1h

7. Síň slávy (pouze do 22,00 h)

  komerční pronájem modřické subjekty
  100 Kč/1h 100 Kč/1h

8. Ubytování

300 Kč za 1 osobu

Článek III – pronájmy ostatních sportovišť

 

1. Hřiště s umělým povrchem vedle ZŠ Benešova (bez nafukovací haly)

  komerční pronájem modřické subjekty
  200 Kč/1h 150 Kč/1h

2. Hřiště s umělým povrchem vedle ZŠ Benešova (s nafukovací halou)

  komerční pronájem modřické subjekty
  600 Kč/1h 500 Kč/1h

3. Běžecký ovál s umělým povrchem vedle ZŠ Benešova

  bez využití šaten a sprch s využitím šaten a sprch
  zdarma 100 Kč/1h

4. Antukové hřiště

  komerční pronájem modřické subjekty
  150 Kč/1h 120 Kč/1h
V případě konání mistrovského utkání klubu MNK Modřice v trvání do 4 hodin je jednorázová cena 400 Kč/utkání

5. Částečný pronájem areálu antukového hřiště

  komerční pronájem modřické subjekty
Pergola (max. do 22,00 hodin) 300 Kč/1h 100 Kč/1h

6. Ledová plocha - skupinový pronájem

  komerční pronájem modřické subjekty
  700 Kč/1h 500 Kč/1h
  1200 Kč/2h 700 Kč/2h

7. Ledová plocha - veřejné bruslení

Za vstup na ledovou plochu v době vymezeného času pro veřejné bruslení tj. max na 2 hodiny

70 Kč dospělí / vstup
50 Kč osoby bez bruslí doprovázející děti do 10 let / vstup

8. Volnočasové hřiště

Vstup pro veřejnost zdarma.

(je možno si oproti vratnému depozitu 100 Kč / kus zapůjčit sportovní vybavení a pomůcky)

Článek IV – pronájmy v areálu fotbalového hřiště

  komerční pronájem modřické subjekty
pronájem celého areálu 1.500 Kč/1h 1.150 Kč/1h
pouze travnatá plocha 1.000 Kč/1h 750 Kč/1h
částečný pronájem areálu 300 Kč/1h 100 Kč/1h

Článek V – pronájmy fotbalového hřiště s povrchem umělá tráva

Komerční pronájem bez využití šaten a sprch s využitím šaten a sprch
Celá plocha hřiště bez osvětlení 1.700 Kč/1,5 h 2.000 Kč/1,5h
Celá plocha hřiště s osvětlením 2.200 Kč/1,5 h 2.500 Kč/1,5 h
Komerční pronájem bez využití šaten a sprch s využitím šaten a sprch
1/2 plochy hřiště bez osvětlení 1.000 Kč/1,5 h 1.200 Kč/1,5h
1/2 plochy hřiště s osvětlením 1.300 Kč/1,5 h 1.500 Kč/1,5 h
Modřické subjekty bez využití šaten a sprch s využitím šaten a sprch
Celá plocha hřiště bez osvětlení 1.200 Kč/1,5 h 1.400 Kč/1,5h
Celá plocha hřiště s osvětlením 1.500 Kč/1,5 h 1.700 Kč/1,5 h
Modřické subjekty bez využití šaten a sprch s využitím šaten a sprch
1/2 plochy hřiště bez osvětlení 600 Kč/1,5 h 700 Kč/1,5h
1/2 plochy hřiště s osvětlením 750 Kč/1,5 h 850 Kč/1,5 h

Článek VI – pronájmy tenisových kurtů s umělým povrchem

Komerční pronájem bez využití šaten a sprch s využitím šaten a sprch
1 kurt 200 Kč/1h 250 Kč/1h
Modřické subjekty bez využití šaten a sprch s využitím šaten a sprch
1 kurt 100 Kč/1h 150 Kč/1h

Článek VII - závěrečná ustanovení

  1. Tato směrnice byla schválena Radou města Modřice 17.1.2023.
  2. Tato směrnice ruší směrnici č. 12/2022 vydanou Radou města Modřice 1.12.2022.
  3. Jiné, než zde uvedené ceny je možné sjednat pouze po předchozím schválení Radou města Modřice na základě individuální žádosti.
  4. V případě zrušení již zaplaceného pronájmu z důvodů na straně pronajímatele, bude zaplacené nájemné nájemci vráceno.

Ing. Mgr. Libor Procházka, MBA starosta města