aktuální ceník ke stažení: zde

Interní směrnice č. 7/2023

Rada města Modřice schválila dne 26.9.2023
Účinnost od 27.9.2023

Článek I. - úvodní ustanovení

  1. Interní směrnice č. 7/2023 stanovuje výši úhrad za pronájem v ní uvedených sportovních prostor v majetku města Modřice.
  2. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Článek II. – pronájmy ve sportovní hale

1. Hřiště v nové hale – 1/3 plochy

800 Kč / 1h
V případě konání mistrovského utkání klubů MFK Modřice a MNK Modřice je jednorázová cena 1.600 Kč/utkání.

2. Celá velká herní plocha pro sportovní aktivity (v době od 7,00 do 22,00 h)

2.000 Kč / 1h
V případě konání mistrovského utkání klubů MFK Modřice a MNK Modřice je jednorázová cena 4.000 Kč/utkání

3. Celá velká herní plocha včetně Síně slávy pro sportovní aktivity (v době od 7,00 do 22,00 h)

22.000 Kč celodenní pronájem

4. Pronájem vybavení plochy

překrytí a sejmutí povrchu haly ochrannou vrstvou 40.000
taneční parket 5.000
podium 6.000
1 stůl 50
1 židle 20

5. Zrcadlový sál

400 Kč / 1 hodinu

6. Síň slávy (pouze do 22,00 h)

200 Kč / 1 hodinu

7. Ubytování

300 Kč za 1 osobu

Článek III. – pronájmy ostatních sportovišť

1. Hřiště s umělým povrchem vedle ZŠ Benešova (bez nafukovací haly)

300 Kč / 1 h

2. Hřiště s umělým povrchem vedle ZŠ Benešova (s nafukovací halou)

1.500 Kč / 1 h

3. Běžecký ovál s umělým povrchem vedle ZŠ Benešova s využitím sprch a šaten

150 Kč / 1 hodinu

4. Antukové hřiště

150 Kč / 1 hodinu
V případě konání mistrovského utkání klubu MNK Modřice je jednorázová cena 300 Kč/utkání

5. Ledová plocha - skupinový pronájem

700 Kč / 1 hodinu
1.200 kč / 2 hodiny

6. Ledová plocha - veřejné bruslení

Za vstup na ledovou plochu v době vymezeného času pro veřejné bruslení, tj. max na 2 hodiny

70 Kč dospělí / vstup
50 Kč děti do 15 let / vstup
50 Kč osoby bez bruslí doprovázející děti do 10 let / vstup

7. Volnočasové hřiště

Vstup pro veřejnost zdarma.
(je možno si oproti vratnému depozitu 100 Kč / kus zapůjčit sportovní vybavení a pomůcky)

Článek IV. – pronájmy v areálu fotbalového hřiště

2.000 Kč / 1 hodinu

Článek V. – pronájmy fotbalového hřiště s povrchem umělá tráva

  bez využití šaten a sprch s využitím šaten a sprch
Celá plocha hřiště bez osvětlení 2.000 Kč /1,5 h 2.500 Kč /1,5h
Celá plocha hřiště s osvětlením 2.500 Kč /1,5 h 3.000 Kč /1,5 h

Článek VI. – pronájmy tenisových kurtů s umělým povrchem

  bez využití šaten a sprch s využitím šaten a sprch
1 kurt 200 Kč /1h 250 Kč /1h

Článek VII. - závěrečná ustanovení

  1. Tato směrnice byla schválena Radou města Modřice 26.9.2023.
  2. Tato směrnice ruší směrnici č. 4/2023 vydanou Radou města Modřice 18.4.2023.
  3. Jiné, než zde uvedené ceny je možné sjednat pouze po předchozím schválení Radou města Modřice na základě individuální žádosti.
  4. V případě zrušení již zaplaceného pronájmu z důvodů na straně pronajímatele, bude zaplacené nájemné nájemci vráceno.

Mgr. Ing. Libor Procházka,
MBA starosta města