Vyňato z Interní směrnice č. 5/2019
Schváleno Radouměsta Modřice 22. 10. 2019
Účinnost od 1. 11. 2019

Pronájmy v Městské hale Modřice

 

1. Jedno hřiště v Městské hale 600 Kč / 1h
V případě konání mistrovského utkání v trvání do 4 hodin 1.500 Kč / utkání
2. Celá velká herní plocha pro sportovní aktivity
(v době od 7,00 do 22,00 h)
1.500 Kč / 1h
3. Celá velká herní plocha včetně Síně slávy pro sportovní aktivity
(v době od 7,00 do 22,00 h)
18.000 Kč / celodenní
4. Celá velká herní plocha pro kulturní akce
(v době od 7,00 do 3,00 h následujícího dne -max v rozsahu do 10 hodin)
13.000 Kč / celodenní
V ceně pronájmu je plocha v hale včetně jejího překrytí ochrannou vrstvou a položení tanečního parketu v případě požadavku, dále wc a šatna u recepce, jedna šatna a wc v hale.
5. Pronájem vybavení plochy pro kulturní akce
podium 6.000
1 stůl 40
1 židle 10
6. Zrcadlový sál 300 Kč /1h
7. Síň slávy
(pouze do 22,00 h)
100 Kč /1h
8. Ubytování
300 Kč za 1 osobu při obsazenosti 4 lůžek na pokoji, v ostatních případech cena individuální

Pronájmy ostatních sportovišť

 

1. Hřiště s umělým povrchem
(bez nafukovací haly)
200 Kč / 1h
2. Hřiště s umělým povrchem
(s nafukovací halou)
600 Kč / 1h
3. Antukové hřiště 150 Kč / 1h
V případě konání mistrovského utkání v trvání do 4 hodin 480Kč / utkání
4. Ledová plocha - hokej 1.000 Kč / 2h
5. Ledová plocha - veřejné bruslení
Za vstup na ledovou plochu v době času vymezeného pro veřejné bruslení tj. max na 2 hodiny
Dospělí 50 Kč / vstup
Děti do 15 let 30 Kč / vstup
6. Umělá plocha bez ledu Vstup pro veřejnost zdarma.
Je možno si oproti vratnému depozitu 100 Kč /kus zapůjčit sportovní vybavení a pomůcky.

Jiné než zde uvedené ceny je možné sjednat pouze po předchozím schválení Radou města Modřice na základě individuální žádosti.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

V Modřicích 01. 11. 2019
Ing. Josef Šiška, starosta