Interní směrnice č. 4/2022
Rada města Modřice schválila dne 26.4.2022
Účinnost od 01.05.2022

Článek I - úvodní ustanovení

  1. Interní směrnice č. 4/2022 stanovuje výši úhrad za pronájem v ní uvedených sportovních prostor v majetku města Modřice.
  2. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
  3. Modřickými subjekty se pro účely této směrnice rozumí příspěvkové organizace města, organizační složky města, spolky nebo jim podobné subjekty mající sídlo v Modřicích a organizace finančně podporované městem formou dotace z rozpočtu schváleného na daný rok, které byly zařazeny do kategorie modřických subjektů na základě rozhodnutí Rady města Modřice.

Článek II – pronájmy ve sportovní hale

1. Hřiště v nové hale – 1/3 plochy

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

600 Kč/1h

450 Kč/1h

V případě konání mistrovského utkání klubů MFK Modřice a MNK Modřice v trvání do 4 hodin je jednorázová cena 1.500 Kč/utkání

2. Celá velká herní plocha pro sportovní aktivity (v době od 7,00 do 22,00 h)   

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

1.500 Kč/1h

1.150 Kč/1h

V případě konání mistrovského utkání klubů MFK Modřice a MNK Modřice v trvání do 4 hodin je jednorázová cena 4.000 Kč/utkání

3. Celá velká herní plocha včetně Síně slávy pro sportovní aktivity (v době od 7,00 do 22,00 h)

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

18.000 Kč celodenní

15.000 Kč celodenní

4. Celá velká herní plocha pro kulturní akce (v době od 7,00 do 3,00 h následujícího dne - max v rozsahu do 10 hodin)

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

13.000 Kč celodenní*)   

7.500 Kč celodenní **)

*) v ceně pronájmu je plocha v hale, dále wc a šatna u recepce, jedna šatna a wc v hale

**) v ceně pronájmu je plocha v hale včetně jejího překrytí ochrannou vrstvou a položení tanečního parketu v případě požadavku, dále wc a šatna u recepce, jedna šatna a wc v hale a k tomu i požadovaný počet stolů, židlí a podium pro účinkující.

5. Pronájem vybavení plochy

 

komerční pronájem

modřické subjekty

překrytí a sejmutí povrchu haly ochrannou vrstvou

20.000

v ceně pronájmu plochy

taneční parket

5.000

v ceně pronájmu plochy

podium

6.000

v ceně pronájmu plochy

1 stůl

40

v ceně pronájmu plochy

1 židle

10

v ceně pronájmu plochy

6. Zrcadlový sál

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

300 Kč/1h

200 Kč/1h

7. Síň slávy (pouze do 22,00 h)

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

100 Kč/1h

100 Kč/1h

8. Ubytování

300 Kč za 1 osobu při obsazenosti 4 lůžek na pokoji, v ostatních případech cena individuální

 

Článek III – pronájmy ostatních sportovišť

1. Hřiště s umělým povrchem (bez nafukovací haly)

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

200 Kč/1h

150 Kč/1h

2. Hřiště s umělým povrchem (s nafukovací halou)

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

600 Kč/1h

500 Kč/1h

3. Běžecký ovál s umělým povrchem

 

bez využití šaten a sprch

s využitím šaten a sprch

 

zdarma

100 Kč/1h

4. Antukové hřiště

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

150 Kč/1h

120 Kč/1h

V případě konání mistrovského utkání klubu MNK Modřice v trvání do 4 hodin je jednorázová cena
480 Kč/utkání

5. Částečný pronájem areálu antukového hřiště

 

komerční pronájem

modřické subjekty

Pergola (max. do 22,00 hodin)

300 Kč/1h

100 Kč/1h

6. Ledová plocha - skupinový pronájem

 

komerční pronájem

modřické subjekty

 

500 Kč/1h

400 Kč/1h

 

900 Kč/2h

600 Kč/2h

7. Ledová plocha - veřejné bruslení

Za vstup na ledovou plochu v době vymezeného času pro veřejné bruslení tj. max na 2 hodiny

50 Kč dospělí / vstup
30 Kč děti do 15 let / vstup

 

8. Volnočasové hřiště

Vstup pro veřejnost zdarma.

(je možno si oproti vratnému depozitu 100 Kč / kus zapůjčit sportovní vybavení a pomůcky)

 

Článek IV – pronájmy v areálu fotbalového hřiště

 

komerční pronájem

modřické subjekty

pronájem celého areálu

1.500 Kč/1h

1.150 Kč/1h

pouze travnatá plocha

1.000 Kč/1h

750 Kč/1h

částečný pronájem areálu

300 Kč/1h

100 Kč/1h

Článek V – pronájmy cvičného fotbalového hřiště

 

komerční pronájem

modřické subjekty

Pronájem plochy hřiště

1.000 Kč/1h

750 Kč/1h/1h

Článek VI - závěrečná ustanovení

  1. Tato směrnice byla schválena Radou města Modřice 26.04. 2022.
  2. Tato směrnice ruší směrnici č. 11/2021 vydanou Radou města Modřice 27.09.2021.
  3. Jiné než zde uvedené ceny je možné sjednat pouze po předchozím schválení Radou města Modřice na základě individuální žádosti.

Ing. Josef Šiška, starosta města