Volnočasové hřiště s umělým herním povrchem, které je součástí areálu Městské haly Modřice, je mimo zimní měsíce zdarma a volně přístupné pro veřejnost a je určeno výhradně pro provozování rekreačních sportovních aktivit.

Jakékoliv jiné, než sportovní aktivity jsou zde zakázány!

Provozní doba volnočasového hřiště je:
1. dubna – 30. září 8,00 h – 20,00 h

1. září - 30. října 8,00 h – 19,00 h

Návštěvníci mohou používat své vlastní sportovní vybavení a pomůcky; v případě zájmu je možno si na recepci Městské haly, dle podmínek schválených Radou města Modřice, zapůjčit sportovní míče.

Vstup dětem do 6 let je umožněn pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Volnočasové hřiště nepoužívejte, pokud je jeho povrch kluzký, vlhký, namrzlý nebo jinak viditelně poškozený.

Na hřišti je zakázáno:

 • vstupovat v kopačkách se špunty vč. umělých (tzv. lisovek) a vstupovat v tretrách

 • používat tvrdé sportovní pomůcky a vybavení typu hokejové hole, florbalové hole, mobilní překážky a kužely apod.

 • jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech a jiných podobných mobilních sportovních pomůckách a vybavení

 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

 • přinášet skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat

 • poškozovat zařízení

 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

 • vstupovat se psy a jinými zvířaty

Návštěvník je povinen:

 • dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním

 • neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky

 • chovat se v souladu s účelem, pro který bylo volnočasové hřiště zřízeno

 • nést odpovědnost za způsobené škody

 • po své návštěvě uklidit (zejména zlikvidovat případné odpadky)

Provozovatel – město Modřice:

 • neodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí

 • neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení

 • zodpovídá za údržbu areálu a odstraňování závad

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení, oznamte to prosím neprodleně recepci Městské haly osobně nebo na telefonicky na tel. čísle 608 577 099 nebo Městské policii Modřice na tel. 156 nebo 602 555 193.

Volnočasové hřiště je součástí areálu Městské haly Modřice je majetkem města Modřice, nám. Svobody 93, Modřice.

Všechny osoby, které vstoupí do prostoru volnočasového hřiště, se musí řídit tímto řádem.

V případě poškození hřiště nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí.

 

Děkujeme Vám, že dodržujete tento řád.

 

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba první pomoci: 155
Policie ČR: 158
Městská policie Modřice: 156 nebo 602 555 193
Recepce Haly 608 577 099
Manažer Haly 603 808 048