Pro potřeby malé kopané je možno využít prostor hřiště s umělým trávníkem poslední generace, který se nachází v bezprostřední blízkosti Městské haly. Jsou zde k dispozici branky rozměru pro házenou. Hřiště má vyznačené čáry. V období říjen až březen je plocha zakryta nafukovací halou, kde je kvalitní osvětlení a také komfortní teplota. Hráči se převlékají v rámci šaten Městské haly a poté jdou cca 80 metrů venkovním areálem na herní plochu.

V případě domluvy s managerem haly je možno pro účely malé kopané použít také vnitřní prostory Městské haly. 

Malá kopaná