Součástí venkovního areálu je hřiště s umělou trávou  vhodnou pro fotbal, futsal nohejbal, volejbal i jiné podobní míčové sporty. Kolem něj se nachází běžecký ovál s umělým povrchem.

Jsou zde k dispozici dvě házenkářské branky a také kůly na uchycení sítě pro nohejbal a volejbal. Na povrchu jsou lajny pro házenou, nohejbal a volejbal.

Toto hřiště je v období od října či listopadu do března či dubna je zakryto nafukovací halou, která je vytápěná a osvětlená. Konkrétní časový úsek je závislý na termínu postavení a bourání nafukovací haly. Bližší informace o termínech provozu nafukovací haly poskytnou pracovníci haly.

Pro veřejnost je bezplatně v období od 1.4. do 31.10. otevřeno takto :                    pondělí až pátek od 15,00 h do 18,00 h                                                           sobota a neděle od 10,00 do 18,00 h

Hřiště se nachází cca 80 m od haly.

Mimo hodiny pro veřejnost je možno si prostřednictvím webových stránek Městské haly Modřice rezervovat a zaplatit komerční pronájem. Pro placený pronájem mohou sportovci využít šaten a sprch v hale.

Na hřiště s umělým povrchem je zakázáno vstupovat v kopačkách se špunty vč. umělých (tzv. lisovek) a v tretrách. Na hřišti je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod. Na herní ploše je dále zakázána jakákoliv manipulace s ostrými předměty.

Provozní řád je vyvěšen na sportovišti a také na webových stránkách Městské haly Modřice.