Vážení návštěvníci,

jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 14 let (upřesnění níže), přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice dětí.

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Žádáme rodiče, aby nad dětmi do 3 let, měli při pobytu trvalý dozor!

Zařízení nejsou pro tyto děti bez dozoru určena.

Dětský koutek nepoužívejte, pokud jsou jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá nebo jinak viditelně poškozená, nebo pokud je kluzký povrch.

 

Dětský koutek se skládá:

 • HOUPAČKA - pro děti od 3 do 12 let. Děti do 6 let doporučujeme s dozorem dospělé odpovědné osoby

 • PÍSKOVIŠTĚ - pro děti od 3 do 6 let s dozorem dospělé odpovědné osoby

 • HRAZDY S ROTAČNÍM VÁLCEM - pro děti od 3 do 12 let. Děti do 6 let pouze s dozorem dospělé odpovědné osoby.

Provozní doba dětského koutku:

1. dubna – 31. října 8h – 20h

1. listopadu – 31. března 8h – 18h

 

Návštěvník je povinen:

 • dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chovánímneohrozil a neomezil ostatní návštěvníky

 • chovat se v souladu s účelem, pro který byl dětský koutek zřízen

 • nést odpovědnost za způsobené škody

 • po své návštěvě uklidit

 

MěsTO Modřice
náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

 

V areálu dětského koutku je zakázáno:

 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

 • přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat

 • poškozovat zařízení areálu a zeleň

 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

 • jezdit na kole a používat motorová vozidla

 • vstupovat se psy a jinými zvířaty do prostoru dětského koutku

 • stanování a rozdělávání ohně

Provozovatel – město Modřice:

 • neodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí

 • neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení

 • zodpovídá za údržbu areálu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení, oznamte to prosím neprodleně recepci Městské haly osobně nebo na telefonicky na tel. čísle 608 577 099 nebo Městské policii Modřice na tel. 156 nebo 602 555 193.

Dětský koutek je majetkem města Modřice, nám. Svobody 93, Modřice.

Všechny osoby, které vstoupí do areálu dětského koutku, se musí řídit tímto řádem.

V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.

 

Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí.

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád, a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči: 150
Záchranná služba první pomoci: 155
Policie ČR: 158
Městská policie Modřice: 156, 602 555 193
Recepce městské haly 608 577 099