V období od 1.4. do 31.10. je otevřeno denně v době od 8,00 do 20,00 hodin (v závislosti na povětrnostních a světelných podmínkách).

Vstup na tento sportovní prostor je bezplatný a není nutné ani možné si vstup rezervovat.

Návštěvníci jsou povinni řídit se provozním řádem, který je umístěn na sportovišti a na webových stránkách Městské haly Modřice.

Vzhledem k povrchu NELZE na hřišti hrát florbal, hokej s míčkem či obdobné sporty s použitím tvrdého nářadí, které má dotyk s plochou sportoviště!