PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY VEŘEJNÉHO KLUZIŠTĚ

Veřejné kluziště s chladícím zařízením na výrobu ledu o rozměrech 24 x 14 m.

Individuální vstupné 70 Kč dospělí, 50 Kč děti do 15 let, 50 Kč doprovod bez bruslí

Částka vstupného platí pouze v rámci jednoho časového intervalu vymezeného pro veřejné bruslení bez ohledu na dobu strávenou na kluzišti. Tzn. v případě kratší doby využití časového intervalu pro veřejné bruslení se vstupné nekrátí ani nevrací. V rámci jednoho zaplaceného vstupného je možno v daném časovém intervalu pro veřejné bruslení na kluziště vstoupit opakovaně.

Individuální či skupinové pronájmy 700 Kč za 1 h nebo 1.200 Kč za 2 hodiny.

Provozní doba kluziště:

Pondělí až pátek:

15,00 – 18,00 h bruslení pro veřejnost

20,00 – 22,00 h individuální či skupinové pronájmy pro bruslení nebo hokej *)

Sobota a neděle:

  9,00 – 11,00 h bruslení pro veřejnost

13,00 – 15,00 h bruslení pro veřejnost

16,00 – 18,00 h bruslení pro veřejnost

19,00 – 21,00 h individuální či skupinové pronájmy pro bruslení nebo hokej *)

V případě nepříznivého počasí či jiných provozních důvodů může být provozní doba upravena!  Informace o změnách provozní doby bude zveřejněna vždy na webu Městské haly Modřice.

*) Podmínky pro sjednání individuálního či skupinového pronájmu: žádost o rezervaci je možno učinit telefonicky (tel. 608 577 099) či osobně na recepci Městské haly Modřice. Rezervace musí být učiněna s předstihem nejpozději do 12,00 h předchozího pracovního dnetzn. např. na čtvrtek do středy 12,00 hodin a např. na neděli do pátku 12,00 hodin.

Návštěvníci jsou povinni řídit se Provozním řádem kluziště.