Jedná se o dva tenisové kurty s umělým povrchem.

Provozní doba kurtů je každý den, s výjimkou státem uznaných svátků, v době 8,00 h – 21,00 h dle počasí a světelných podmínek

!!!! Umělé osvětlení není k dispozici!!!

Kurty nebo kurty je možno si zarezervovat a zaplatit pro placený pronájem prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách Městské haly Modřice.

Vstup a užívání kurtů probíhá prostřednictvím recepce Městské haly Modřice. Zde jsou uživateli zapůjčeny klíče od kurtů. Uživatel je povinen takto zapůjčené klíče po skončení doby využití kurtů na recepci Městské haly Modřice osobně vrátit.

V prostorách a okolí kurtů se nenachází šatny a pouze mobilní WC. WC je možno využít v prostorách Městské haly. Šatny je možno, po dohodě se zástupci vlastníka, využít v budově Městské haly Modřice.

Provozní řád tenisových kurtů je vyvěšen na sportovišti a také na webu Městské haly Modřice