Jedná se o certifikovaný umělý fotbalový trávník UT 3.G vyplněný křemičitým pískem a gumigranulátem EPDM. Hrací plocha má rozměry a certifikací dle pravidel FAČR a jsou zde dvě kryté střídačky. 

Časomíra a ukazatel skóre nejsou k dispozici.

K dispozici je umělé osvětlení.

Provozní doba hřiště je každý den, s výjimkou státem uznaných svátků, v době od 8,00 h do 21,00 hodin.

Bezplatný vstup pro veřejnost je sobota v době od 14,00 do 18,00 hodin

Mimo termín pro vstup veřejnosti a ostatní rezervace je možno si prostor zarezervovat  prostřednictvím managera Městské haly Modřice.

Vstup a užívání hřiště probíhá prostřednictvím recepce Městské haly Modřice. Zde jsou uživateli zapůjčeny klíče od hřiště. Uživatel je povinen takto zapůjčené klíče po skončení doby využití hřiště na recepci Městské haly Modřice osobně vrátit.

V prostorách a nejbližším okolí hřiště se nenachází šatny a pouze mobilní wc. Šatny a wc pro areál jsou umístěny v areálu travnatého hřiště ve vzdálenosti cca 400 metrů, které lze po dohodě se zástupci vlastníka primárně užívat. Dále je wc a šatny možno využít, po dohodě se zástupci vlastníka, v prostorách Městské haly Modřice.

Provozní řád je vyvěšen na sportovišti a také na webu Městské haly Modřice