Součástí venkovního areálu je hřiště s umělou trávou  vhodnou pro fotbal, futsal nohejbal, volejbal i jiné podobní míčové sporty. Kolem něj se nachází běžecký ovál s umělým povrchem.

Jsou zde k dispozici dvě házenkářské branky a také kůly na uchycení sítě pro nohejbal a volejbal. Na povrchu jsou lajny pro házenou, nohejbal a volejbal.

V období duben až říjen je pro veřejnost bezplatně otevřeno takto :                   
pondělí až pátek od 15,00 h do 18,00 h                                                         
sobota a neděle od 10,00 do 18,00 h

Hřiště se nachází cca 80 m od haly.

Mimo hodiny pro veřejnost je možno si prostřednictvím webových stránek Městské haly Modřice rezervovat a zaplatit komerční pronájem. Pro placený pronájem mohou sportovci využít šaten a sprch v hale.

Placené rezervace lze tedy provést v těchto termínech a časech:

pondělí až pátek: 18,00 do 21,00 h

sobota a neděle: 8,00 až 10,00 h + 18,00 až 21,00 h

Na hřiště s umělým povrchem je zakázáno vstupovat v kopačkách se špunty vč. umělých (tzv. lisovek) a v tretrách. Na hřišti je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod. Na herní ploše je dále zakázána jakákoliv manipulace s ostrými předměty.

Provozní řád je vyvěšen na sportovišti a také na webových stránkách Městské haly Modřice.