Jedná se o areál fotbalového hřiště ve vzdálenosti cca 150 m od Městské haly. Jde o kvalitní travnaté fotbalového hřiště předepsaných rozměrů pro kopanou včetně branek. K dispozici jsou také mobilní branky menších rozměrů. V jeho bezprostřední blízkosti travnaté plochy se nachází  budova se šatnami a jejich zázemím. V okolí areálu jsou parkovací prostory.

Areál je v odpoledních a podvečerních hodinách primárně využíván k tréninkům a zápasům místním fotbalovým klubem MFK Modřice.  
V případě zájmu o pronájem kontaktujte managera Městské haly Modřice na tel. 603 808 048.