Město Modřice, za účelem podpory sportovního vyžití občanů města v rámci letních prázdnin,  schválilo mimořádný režim pro využití plochy hřiště s umělou travou, která se nachází v areálu Městské haly Modřice v prostoru vedle Základní školy na Benešové ulici.

v období od 1.7 do 31.8.2022 lze tuto plochu využívat bezplatně bez nutnosti rezervace v rezervačním systému

 ​​​​​provozní doba 8,00 až 20,00 hodin od pondělí do neděle

v případě, že by plocha byla v rámci rezervačního systému dopředu rezervovaná má tento pronajímatel přednost před zájemcem o využití bez předchozí rezervace ​​​​​​​

bezplatné využití je vždy bez možnosti využít šatny a sprchy v rámci Městské haly​​​​​​

žadatelé o vstup přijdou na recepci haly a požádají o odemčení vstupní branky

​​​​​​​po ukončení využití hřiště toto oznámí pracovnici recepce haly, která prostor opět uzamkne

​​​​​​​osoby využívající tuto herní plochu jsou povinné respektovat Provozní řád hřiště s umělým povrchem v rámci Městské haly Modřice

 

Součástí venkovního areálu je hřiště s umělou trávou  vhodnou pro fotbal, nohejbal, volejbal i jiné podobní míčové sporty.

Jsou zde k dispozici dvě házenkářské branky a také kůly na uchycení sítě pro nohejbal a volejbal. Na povrchu jsou lajny pro házenou, nohejbal a volejbal.

Toto hřiště je v období od října či listopadu do března či dubna je zakryto nafukovací halou, která je vytápěná a osvětlená. Konkrétní časový úsek je závislý na termínu postavení a bourání nafukovací haly. Bližší informace o termínech provozu nafukovací haly poskytnou pracovníci haly.

Hřiště se nachází cca 80 m od haly a sportovci využívají šaten a sprch v hale.

Na hřiště s umělým povrchem je zakázáno vstupovat v kopačkách se špunty vč. umělých (tzv. lisovek) a v tretrách. Na hřišti je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod. Na herní ploše je dále zakázána jakákoliv manipulace s ostrými předměty.