Součástí venkovního areálu je hřiště s umělou trávou nejmodernější generace vhodnou pro fotbal, nohejbal, volejbal i jiné podobní míčové sporty.

Jsou zde k dispozici dvě házenkářské branky a také kůly na uchycení sítě pro nohejbal a volejbal. Na povrchu jsou lajny pro házenou, nohejbal a volejbal.

Toto hřiště je v období od října či listopadu do března či dubna je zakryto nafukovací halou, která je vytápěná a osvětlená. Konkrétní časový úsek je závislý na termínu postavení a bourání nafukovací haly. Bližší informace o termínech provozu nafukovací haly poskytnou pracovníci haly.

V roce 2021 bude nafukovací hala k dispozici od 7.1.2021. Od tohoto dne je možno také provádět rezervace této plochy

Hřiště se nachází cca 80 m od haly a sportovci využívají šaten a sprch v hale.